Przekazujemy informację dotyczącą udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje mieszkańców, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wnioski w sprawie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na:
– budowę przydomowej oczyszczalni ścieków,
– podłączenie budynku do miejskiej sieci centralnego ogrzewania,
– zakup i montaż niskoemisyjnych urządzeń grzewczych, w tym: kotłów c.o. (elektryczne, gazowe, olejowe, na paliwo stałe),
– zakup i montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
– demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, w ramach zadań, w zakresie wymiany azbestowych pokryć dachowych i/lub wymiany elewacji z płyt azbestowych,
– budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku

przyjmowane są do 15 listopada 2011 roku.

Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną w bieżącym roku rozpatrzone.

Wnioski można pobrać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu Miasta (pok.513, bud A, V piętro,) bądź na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta/Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Informacji w sprawie zasad dotacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel. 32 4785 326.