Nie reagujesz – akceptujesz to tytuł najnowszej kampanii społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, do której przyłączyła się także jastrzębska jednostka. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości obywatelskiej i wzmocnienie reakcji mieszkańców na naruszenia prawa.

Celem głównym kampanii społecznej ‚Nie reagujesz – akceptujesz’ jest ograniczenie liczby przestępstw pospolitych, szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa jak: uszkodzenia ciała, bójki i pobicia, rozboje, kradzieże, kradzieże z włamaniem oraz zniszczenia mienia, a także zwiększenie liczby zatrzymań ich sprawców w trakcie lub bezpośrednio po ich dokonaniu.

Pośrednio chodzi również o wzmocnienie reakcji mieszkańców regionu na naruszenia prawa szczególnie dla nich uciążliwe, zwiększenie świadomości obywatelskiej w zakresie reakcji na przestępstwa najbardziej szkodliwe społecznie, ograniczenie zdarzeń przestępczych.
Na bilbordach, stronach internetowych zaangażowanych podmiotów oraz poprzez inne formy (zakładki do książek, plany lekcji, wklejki) publikowane będą plakaty i hasła promujące główne założenia kampanii ‚Nie reagujesz – akceptujesz’. Organizowane będą także spotkania z mieszkańcami naszego regionu.