Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka zaprasza na X edycję Miejskiego Konkursu Informatycznego. Skierowany jest on do uczniów szkół podstawowych – zadaniem uczestników będzie stworzenie graficznego projektu kartki świątecznej.

Kartki należy dostarczyć w terminie do 2 grudnia 2011 roku – rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 15 grudnia 2011 r. o godz. 15.00 w świetlicy szkolnej.

Celem konkursu jest rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej z wykorzystaniem technik komputerowych oraz integracja dzieci z różnych typów szkół, a także kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

Zasady konkursu:

– Format kartek: 10cm x 14cm (format typowej kartki pocztowej).
– Każda kartka powinna zawierać rewers wydrukowany na komputerze (numer szkoły, miejscowość, imię i nazwisko wykonawcy/ wykonawców, klasę oraz imię i nazwisko opiekuna)

– Kartki powinny być wykonane techniką komputerową
     (program graficzny Paint).
– Prace uczniów nie mogą składać się wyłącznie z gotowych szablonów
i zdjęć pozbawionych obróbki.
– Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
     Klasy I – III
     Klasy IV- VI
– Każda szkoła może przysłać maksymalnie 5 prac z każdej kategorii wiekowej.
– Nadesłane prace muszą być wydrukowane