Przejazd z ul. Torowej do ul. Majowej w Ruptawie jest już gotowy, dzięki czemu mieszkańcy mogą bez problemu dojechać do swoich posesji.

Roboty polegały na ułożeniu przepustu, wykonaniu nasypu, podbudowy tłuczniowej i nawierzchni z frezu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa zamontowane zostały bariery energochłonne. Przejazd powstał obok będącego w bardzo złym stanie technicznym i wyłączonego z użytkowania wiaduktu.

Przypomnijmy. Pod koniec czerwca PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach wyłączyły z eksploatacji wiadukt drogowy łączący ul. Majową i ul. Torową. Mimo że teren nie należy do miasta, a PKP wyraziły jedynie zgodę na użyczenie działki, to w budżecie zabezpieczono środki na wykonanie przejazdu i w październiku przystąpiono do prac. Roboty kosztowały 180 tys. zł.