Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w III Edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności. Zgłoszenia można składać do 9 lipca 2012 roku.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów oraz absolwentów szkół wyższych, których prace magisterskie dotyczyły ekoinwestycji, innowacji w sektorze usług, nowego podejścia do zamówień publicznych oraz popytowego podejścia  do tworzenia innowacji i zostały obronione w terminie od 1.06.2010 do 6.07.2012r. na ocenę co najmniej dobrą.

Zgłoszenia należy składać do 9.07.2012r. na adres Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw ul. Łucka 2/4/6, Warszawa.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: kip@parp.gov.pl oraz numerem telefonu: 22 339 45 21, a także na stronie internetowej Portalu Innowacji www.pi.gov.pl