SP 4 z nowym patronem

Nowy patron – poeta, satyryk, dziennikarz, a co najważniejsze autor utworów dla dzieci – ma być bliższy uczniowskiej społeczności.

Uroczystość nadania imienia szkole odbyła się w Domu Zdrojowym. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego i powitaniu gości wyprowadzono stary sztandar szkoły.

W tym momencie można było „powitać” nowego patrona. – Nadszedł nowy czas w szkole. Leon Kruczkowski nie był bliski naszym dzieciom, a my nie mogliśmy im go przybliżyć.

Znaleźliśmy zatem patrona bliskiego i zrozumiałego. Takiego który wywołuje uśmiech i radość. Kern kochał dzieci, a one jego – tak nadanie imienia Jerzego Kerna wyjaśniła Maria Mazurek, dyrektorka szkoły. W imieniu Rady Miasta, treść Uchwały nadającej szkole nowe imię, przeczytał zastępca przewodniczącego Rady Miasta, Andrzej Kinasiewicz. Przyjęcie nowego patrona zbiegło się z 45-leciem istnienia placówki. Dlatego też okazja do świętowania była podwójna.