W latach 2011-2013 w Zespole Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju realizowany będzie projekt w ramach programu Comenius pod nazwą: ‚Music Brigdes’.
Projekt ma wymiar europejski dzięki współpracy sześciu szkół specjalnych z Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Turcji, Węgier i Czech.

Celem projektu jest poznanie kultury partnerskich krajów, wspólne muzykowanie i stworzenie utworu, który będzie prezentowany podczas wyjazdów do poszczególnych szkół.
Działania projektu, dzięki wykorzystaniu muzyki, będą wpływać terapeutycznie na uczniów, przełamią bariery komunikacyjne i stereotypy panujące w każdym kraju. Będą rozwijać twórcze możliwości uczniów, wzmocnią poczucie tożsamości lokalnej i europejskiej.
Uczniowie zostaną wprowadzeni w świat lokalnych tradycji i obyczajów oraz zostaną zapoznani z kulturą każdego narodu. Dodatkowym atutem będzie wzmocnienie znajomości nowych technologii ICT oraz rozwinięcie komunikacji w języku roboczym projektu – j. angielskim.  Projekt będzie również okazją do poznania nowych metod pracy z uczniem niepełnosprawnym i zachęci do opracowania innowacji pedagogicznych w szkołach.
Uczniowie tischnerówki wrócili właśnie z pobytu w szkole tureckiej w Istambule. Był to ich pierwszy lot i tak daleki wyjazd poza granice Polski. Podczas pobytu w Turcji wraz z uczestnikami z pozostałych krajów partnerskich zapoznawali się z egzotyczną kulturą, kuchnią i obyczajami kraju, tradycyjnymi pieśniami i tańcem. Mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w szkole, a przede wszystkim nawiązać  znajomości i przyjaźnie z rówieśnikami. Ponieważ komunikacja prowadzona była w języku angielskim doskonalili oni umiejętność posługiwania się tym językiem.

Grupa nauczycieli z poszczególnych krajów podczas roboczego spotkania ustalała dalsze etapy pracy, podsumowano również dotychczasowe działania w poszczególnych szkołach.

inf. nad. ZS nr 10