Można składać oferty konkursowe na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury w 2012 roku oraz na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i krajoznawstwa w roku 2012.

Oferty na oba konkursy można składać do 16 grudnia 2012 roku w kancelarii Urzędu Miasta. Szczegółowe informacje znajdują się załącznikach