W ramach XIII Jastrzębskich Dni Promocji Zdrowia w Urzędzie Miasta organizowane są bezpłatne wykłady związane z problematyką zdrowotną. Zajęcia odbędą się jeszcze 7 i 9 grudnia. Z zajęć edukacyjnych skorzysta łącznie ok. 1 000 uczniów jastrzębskich szkół.

Przy doborze tematów kierowano się zainteresowaniami oraz problemami dotyczącymi sfery zdrowia, które nurtują wszystkich młodych ludzi.
Zajęcia prowadzą lekarze różnych specjalności: chirurg, stomatolog, psychiatra oraz psycholodzy.
Zajęcia edukacyjne dla dzieci w dziedzinie profilaktyki i promocji zdrowia wynikają z Programu Zdrowotnego dla mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2011, a organizuje je Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta.