W maju tego roku nasze miasto odwiedziła ‚Planeta Energii’. Celem programu, w którym z sukcesem wzięła udział klasa IIIb z Zespołu Szkół nr 9 im. dra Mikołaja Witczaka, było propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat energii elektrycznej.

Właśnie ruszyła kolejna edycja ‚Planety Energii’. Mogą w niej wziąć udział nauczyciele klas I-III szkół podstawowych z całego kraju. Zadaniem nauczycieli jest przeprowadzenie trzech lekcji dotyczących energii elektrycznej w oparciu o otrzymane materiały dydaktyczne, a także działań dodatkowych propagujących wiedzę o niej oraz o zasadach bezpiecznego i oszczędnego jej używania. 

Szczegółowe informacje (http://www.planetaenergii.pl/konkurs/index.xml)