Opracowanie planu zamówień publicznych Urzędu Miasta
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
10-01-2014
 Wersja: 
4.2
 Karta informacyjna nr BZP-05  Strona: 1 / 1 
Opracowanie planu zamówień publicznych Urzędu Miasta

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn.zm.).

Wymagane dokumenty

Informacja Wydziałów i Biur o planowanych zamówieniach publicznych, z której wynika nazwa i opis planowanego zamówienia, rodzaj planowanego zamówienia (tj. robota budowlana, dostawa lub usługa), wartość szacunkowa planowanego zamówienia wyrażona w kwocie netto, brutto, planowany termin wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna

 Biuro ds. Zamówień Publicznych  pokój 519A  tel. 32 47-85-169

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro ds. Zamówień Publicznych (budynek A; pokój 519; tel.  32 47-85-169)

Termin

Niezwłocznie po uchwaleniu budżetu.

Uwagi

Wszelkie zmiany w zakresie planowanych zamówień bądź kwot przeznaczonych na ich realizację oraz pojawienie się konieczności udzielenia nowych, należy każdorazowo uzgadniać z Biurem ds. Zamówień Publicznych.