W ramach kontynuacji realizowanego przez funkcjonariuszy SM programu "Odpowiedzialność prawna osób nieletnich", już od początku roku szkolnego uczniowie III klas szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, mają możliwość wizyty w jastrzębskim zakładzie penitencjarnym.

Młodzież w trakcie pobytu w zakładzie karnym zapoznaje się z pracą służby więziennej, zasadami odbywania kary pozbawienia wolności, czy codziennym życiem osadzonych w zakładzie. Realizacja programu jest dopełnieniem działań Straży Miejskiej zmierzających do zminimalizowania wszelkich zachowań, świadczących o demoralizacji osób nieletnich. Uczniowie mogą się przekonać, że popełnianie czynów zabronionych spotyka się z reakcją służb, a konsekwencją może być zastosowanie adekwatnej kary.