Punkt otwarty jest dwa dni w tygodniu – w dni robocze od 16.00-20.00 natomiast w soboty w godz. od 10.00-14.00. Bezpłatne porady dla mieszkańców  udzielane są zgodnie z harmonogramem  otwarcia Punktu PPO i będą świadczone do maja 2012r.
Podstawową grupą odbiorców są osoby z niską świadomością prawną i obywatelską, które nie potrafią samodzielnie znaleźć odpowiedzi na nurtujące je problemy prawne i społeczne. W głównej mierze projekt  skierowany jest do osób oraz instytucji, dla których profesjonalna pomoc prawna jest poza zasięgiem finansowym.  Zakres usług świadczonych przez ekspertów – prawników w Punktach PPO obejmuje poradnictwo prawne i obywatelskie, mianowicie: poradnictwo prawne  udzielane jest  osobom fizycznym i skupia się głównie na udzieleniu porady prawnej lub informacji  o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę, wynikających z niego prawach  i obowiązkach, trybie, podmiocie lub organizacjach właściwych do jej załatwienia. Poradnictwo prawne to także pomoc w opracowywaniu pisma dotyczącego danej kwestii prawnej. Z kolei poradnictwo obywatelskie udzielane jest osobom fizycznym i organizacjom pozarządowym. Obejmuje udzielanie porad oraz informacji o prawach i obowiązkach obywatela, które jest metodą wsparcia dla osób, które w wyniku nieznajomości przepisów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Porady dotyczyć mogą m.in. spraw mieszkaniowych, rodzinnych świadczeń socjalnych i ubezpieczenia społecznego oraz zatrudnienia i bezrobocia, a informacje m. in. spraw imigracji i repatriacji, relacji z administracja publiczną, finansowych, niepełnosprawności, pozbawienia wolności, spraw spadkowych, konsumenckich i własnościowych.
Ostatni termin dyżuru w punktach PPO na terenie 18 miast woj. śląskiego przypada 19 maja 2012 roku.

Harmonogram otwarcia jastrzębskiego punktu