Budżet uchwalony

– To największy budżet jaki miasto do tej pory uchwalało i jak wynika z wieloletniej prognozy finansowej w najbliższym czasie w takich wielkościach nie będzie uchwalany. Przypomnę, że po autopoprawce to kwota 482 905 200 zł. Na tak duży wzrost budżetu wpływ mają przede wszystkim wydatki majątkowe, które wyniosą 198 mln zł. W kwocie wydatków ogółem to również zadania inwestycyjne, które będą trwały w 2012 roku, jak i w latach następnych, czyli budowa Drogi Głównej Południowej, przebudowa wiaduktu nad torami w ciągu ul. Pszczyńskiej czy przebudowa budynków przy ul. Gagarina, dzięki czemu powinniśmy uzyskać dodatkowo ponad 100 lokali socjalnych – wyliczył prezydent Marian Janecki.

Ale budżet to nie tylko wydatki majątkowe, ale przede wszystkim wydatki bieżące. Na wydatki bieżące stanowiące 59% miasto wyda około 285 mln zł. To zwłaszcza środki na utrzymanie jednostek organizacyjnych, na czystość oraz utrzymanie zimowe, ale również 10 mln zł na remonty. W kwocie tej zaplanowane są podwyżki dla nauczycieli i administracji, jak również dofinansowanie do zadań z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone w wysokości prawie 2 700 tys. zł.

– Wbrew pozorom to nie wydatki są najważniejsze. Najważniejsze są dochody, a właściwie dochody bieżące. Planowane dochody miasta to prawie 410 mln zł, z czego dochody bieżące to około 296 mln zł – wyjaśnił prezydent.

Z analizy planowanych źródeł dochodów największą część budżetu stanowią środki na realizację projektów z udziałem budżetu Unii Europejskiej – 103 015 797 zł, następnie subwencja – 95 730 120 zł, udziały w PIT – 81 700 000 zł, podatki lokalne – 39 038 200 zł, sprzedaż majątku – 12 050 220 zł, udziały w CIT – 9 200 000 zł.

 

Wydatki zaplanowano w wysokości 482 905 200 zł, z czego wydatki bieżące 284 622 779 zł, a majątkowe 198 282 421 zł. Największa część wydatków bieżących, to kwota 223 164 023 zł przeznaczona na utrzymanie jednostek budżetowych. Budżet ten jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 73 mln zł i zostanie pokryty kredytem w wysokości 41 mln zł oraz planowaną nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 32 mln zł. 

Kolejna charakterystyczna cecha tego budżetu to Wieloletnia Prognoza Finansowa. Tzw. WPF na lata 2012-2040 to dokument, który obrazuje jaka będzie przyszłość finansowa miasta, jak będą w latach następnych prognozowane dochody i wydatki, jak będzie kształtował się deficyt, jakie będzie zadłużenie oraz jakie będą możliwości spłaty zadłużenia. To również dokument, który pozwoli zaciągnąć miejskim jednostkom organizacyjnym zobowiązania na okres dłuższy niż 1 rok.

– Z WPF-u wynika, że na wydatki inwestycyjne w najbliższych czterech latach wydamy ponad 317 mln zł, na remonty 40 mln zł, a przy zachowaniu dyscypliny nad wydatkami bieżącymi nie powinno być potrzeby drastycznych cięć budżetowych – podkreślił prezydent.
Rada Miasta przyjęła też wszystkie pozostałe uchwały przedłożone pod obrady grudniowej sesji.