Obecnie trwają dwa nabory wniosków. Głównym celem Strategicznych Grantów jest wsparcie długoterminowych projektów o strategicznym charakterze, które łączą instytucje ze wszystkich czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej. Maksymalne ramy czasowe na wdrożenie grantów w ramach programu  Grantów Strategicznych to okres 3 miesięcy. Wkład finansowy uzyskany z Funduszu nie może przekroczyć 70 % całkowitego kosztu projektu. Program wspiera wszystkie projekty na granty strategiczne, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspierają współpracę państw Grupy Wyszehradzkiej. W ramach promowania sportu w tym zakresie Fundusz wspiera między innymi następujące projekty:
– edukacja
– wymiana młodzieży

Projekty składane w ramach tych dziedzin bezpośrednio przyczyniają się do promowania rozwoju współpracy sportowej.  Najbliższy termin składania wniosków na uzyskanie dofinansowania w ramach Grantów Strategicznych upływa 12 lutego 2012 roku.

Drugi nabór wniosków to Małe Granty, w których w realizowany projekt musza włączyć przynajmniej trzy instytucje z krajów partnerskich. W ramach w/w naboru można składać projekty z wielu dziedzin, w tym w ramach sportu między innymi w zakresie edukacji