Podczas szkolenia zostaną omówione zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w tym obszary działania, cele Programu oraz możliwości organizacji pozarządowych. Organizacje zaznajomione zostaną z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Szkolenie poprowadzi pan Artur Gluziński zajmujący się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Uczestnictwo w spotkaniu należy zgłaszać do 13 stycznia w Wydziale Obywatelskim – Referat Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 210 A, e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl, tel. 32/47-85-135.

Przewidywany czas trwania szkolenia od godz. 12.00 do godz. 16.00, sala 129 A – I piętro.