Kwalifikacja wojskowa będzie prowadzona w terminie od 12 marca 2012 r. do 5 kwietnia 2012 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 47 85 345.