Do programu zgłosiło się  1500 szkół z całej Polski, w tym 19 szkół z Jastrzębia Zdroju. Odbiorcami programu są uczniowie klas III szkół podstawowych, którzy poprzez realizowane działania dydaktyczne poszerzą własną wiedzę i świadomość ekologiczną.
W ramach Programu  szkoły otrzymały bezpłatne pakiety materiałów edukacyjnych. Program zaplanowano na 4 jednostki lekcyjne. Jedną z nich stanowi Dzień Otwarty z ZSEE, podczas którego uczniowie będą mieli okazję przekazać świeżo zdobytą wiedzę swoim kolegom, rodzicom, a także innym członkom społeczności lokalnej.

Organizatorem programu jest ElektroEko – największa Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Polsce, która działa na podstawie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Spółka działa według zasady not-for-profit. Wszystkie środki wygenerowane przez spółkę inwestowane są w tworzenie i rozbudowę systemu zbierania, odbierania, przetwarzania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu oraz w edukację ekologiczną.

ElektroEko utworzyło także "fundusz oświatowy" na zakup pomocy naukowych dla szkół. Z funduszu korzystać będą mogły te miasta, których szkoły będą aktywnie realizowały działania edukacyjne i na terenie gminy prowadzone będą wspólne punkty zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZSEE). Najciekawiej zorganizowane Dni Otwarte będą wyróżnione atrakcyjnymi nagrodami dla szkół i uczniów. Nagrodą główną będą m.in. tablice multimedialne oraz pakiety wartościowych pomocy naukowych.
Informacje o projekcie można śledzić na  stronie internetowej: www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl
 

Wychowawcy klas III S.P. nr 22