W szkole przebywa również Asystent Językowy, wspomagający proces nauczania języków obcych. W ramach realizacji zadań w szkole prowadzone są niecodzienne lekcje – wideokonferencje z uczniami z innych krajów w języku angielskim, z udziałem Asystenta Językowego. Jak wygląda taka lekcja będzie można zobaczyć 11 stycznia o godz. 10.30.