Od 2012 roku osoby pobierające ekwiwalent za węgiel od ZUS nie będą musiały ponownie składać wniosków.

Począwszy od I kwartału 2012r. ZUS wypłaci uprawnionym osobom kolejny ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy. W tym roku wypłata obejmie rekompensatę za lata 2010 i 2011. Jednak te osoby, które złożyły już co najmniej jeden wniosek i ekwiwalent od ZUS otrzymały, w tym roku nie będą musiały ponawiać wniosku.