Poszkodowane osoby mogą poinformować o tym fakcie Komendę Miejską Policji. 

W biuletynie na s. 2 znajdują się dane wydawcy oraz informacja o prawie klienta do oddania biuletynu.