Komisja Europejska zapowiedziała otwarcie nowego programu edukacyjnego dla młodzieży pt. Erasmus dla wszystkich, który od 2014 roku przez 7 lat ma wspierać młodych ludzi w dążeniu do edukacji, współpracy międzynarodowej oraz rozwijania się w sporcie. Nowa inicjatywa ma objąć swoim działaniem prawie 3 mln studentów oraz uczestników szkolenia zawodowego, czyli dużo szersze grono beneficjentów niż dotychczasowy Erasmus.

Program Erasmus dla wszystkich przewiduje: 

– przyznanie stypendiów pozwalających na odbycie części studiów lub szkoleń za granicą dla 2,2 mln studentów 
– umożliwienie uczniom szkół zawodowych kształcenia zawodowego poza granicami kraju dla 735 tys. osób 
– zapewnienie milionowi nauczycieli środków na nauczanie za granicą 
– umożliwienie młodym ludziom odbywanie stażu w zagranicznych firmach (dla 700 tys. osób) 
– umożliwienie młodym ludziom udziału w wolontariacie lub wymianie młodzieży (dla 540 tysięcy osób) 
– przyznanie stypendiów na uzyskanie wspólnego dyplomu dla 34 tysięcy studentów 
– umożliwienie tworzenia partnerstw pomiędzy instytucjami/organizacjami zajmującymi się kształceniem i szkoleniem 
– umożliwienie tworzenia sojuszy na rzecz wiedzy i umiejętności sektorowych pomiędzy placówkami edukacyjnymi i firmami.

Nowy program ma być połączeniem wszystkich inicjatyw na rzecz młodzieży i edukacji, które obowiązują w obecnym okresie programowania. Budżet nowego Erasmusa dla wszystkich ma być o 70% wyższy i wynosić 19 mld euro.

Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci