"20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują" – to hasło XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i innych placówek wychowawczych.

Celem edukacyjnym konkursu jest zapoznanie uczestników z przyczynami występowania niebezpiecznych zdarzeń oraz wyrobienie możliwie skutecznych umiejętności zachowania się w takich sytuacjach. Poprzez konkurs można pokazać jak uniknąć zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo zarówno nas samych, jak i całego społeczeństwa oraz pomóc wykształcić zdolność radzenia sobie z nimi.

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci oraz młodzież w trzech grupach wiekowych:
I grupa – grupa młodsza klasy I-III – szkoła podstawowa;
II grupa – grupa średnia klasy IV-VI –  szkoła podstawowa;
III grupa – grupa starsza klasy I-III – gimnazjum.

Technika wykonywania  prac: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, format prac od A3 do B1. 

Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona opisem zawierającym następujące dane:

– imię i nazwisko, wiek autora pracy, z zaznaczeniem grupy (I-III) zgodnie z regulaminem konkursu;
– nazwa i adres placówki oświatowej, telefon;
– imię, nazwisko, telefon do opiekuna lub nauczyciela;
– podpis rodzica lub opiekuna prawnego (wzór opisu wg załącznika).

Termin składania prac do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony (budynek A, pok. 304) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój upływa 16 lutego. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 1 marca w Urzędzie Miasta.

Konkurs jest inspirowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. Do udziału w nim zapraszają Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony wraz z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.