Projekty muszą dotyczyć jednego z poniższych tematów
– Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia;
– Zwalczanie dyskryminacji,  w  szczególności  ze  względu na płeć, wiek, niepełnosprawność.

Projekty składane w ramach powyższych tematów powinny testować i upowszechniać nowe rozwiązania podnoszące poziom innowacyjności w obszarze integracji społecznej poprzez realizację projektów innowacyjnych – testujących, które są zgodne z celami Priorytetu VII PO KL.

Minimalna wartość projektu wynosi 200 000,00 zł

Poziom dofinansowania wynosi 100%

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać do dnia 29 lutego 2012 r. osobiście w Regionalnym Punktcie Informacyjny o Funduszach Europejskich (ul. Dąbrowskiego 23; Katowice )lub pocztą na adres Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego(ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice)

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego http://www.efs.slaskie.pl/