Gminne Centrum Informacji mieści się Urzędzie Miasta.