Nagroda jest przyznawana za projekty, które:
– promują porozumienie na poziomie europejskim i międzynarodowym,
– sprzyjają rozwojowi wspólnego poczucia europejskiej tożsamości oraz integracji,
– proponują wzorce postępowania młodym ludziom w Europie i przedstawiają praktyczne przykłady tworzenia przez Europejczyków jednej społeczności.

Projekty mogą dotyczyć organizacji przedsięwzięć takich jak różnego rodzaju wydarzenia skierowane do młodych ludzi, wymiany młodzieżowe  lub projekty  internetowe o wymiarze europejskim. Konkurs skierowany jest dla osób w wieku 16-30 lat. Jego uczestnicy muszą być obywatelami lub mieszkańcami jednego z 27 państw  członkowskich Unii Europejskiej. 

Do konkursu należy zgłaszać projekty, których realizacja już się rozpoczęła oraz:
a) które zostały ukończone w roku kalendarzowym (12 miesięcy) poprzedzającym aktualny termin składania zgłoszeń lub,
b) które nadal są w toku

Nabór wniosków prowadzony jest do 23 stycznia 2012 roku. Łączna pula nagród pieniężnych w konkursie wynosi  10 000 euro.  Nagroda dla najlepszego projektu wynosi 5 000 euro, dla drugiego 3 000 euro, dla trzeciego 2 000 euro. Przedstawiciele wybranych 27 projektów krajowych zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w Akwizgranie w dniu 15 maja 2012 roku.  Nagrody dla trzech najlepszych projektów zostaną wręczone przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przedstawiciela Akwizgrańskiej Fundacji Międzynarodowej im. Karola Wielkiego. W ramach nagrody trzej laureaci otrzymają zaproszenie do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego.
Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się na stronie:
www.charlemagneyouthprize.eu/view/pl/introduction.html