Komisja Europejska zachęca do składania wniosków w ramach Programu Młodzież w działaniu. Tym razem, uwagę beneficjentów skupia się na Akcji 3. Młodzież w Świecie, która wspiera inicjatywy na rzecz wymiany młodzieży. Promuje i dofinansowuje współpracę między młodzieżą z Krajów Programu i z Sąsiedzkich Krajów Partnerskich (Europy Południowo Wschodniej – Bałkany, Europy Wschodniej i Kaukazu oraz Krajów Basenu Morza Śródziemnego). W ramach Akcji można realizować wymiany młodzieżowe, co umożliwia młodym ludziom poznanie kultury i obyczajów innych krajów, a dzięki działaniom wspierającym (Szkolenie i Tworzenie Sieci) rozwijać współpracę i partnerstwo, wymianę praktyk i doświadczeń w pracy z młodymi ludźmi.

Najbliższy termin składania wniosków mija: 1 lutego 2012 r.
Więcej informacji na stronie www.mlodziez.org.pl