Poszkodowane osoby mogą poinformować o tym fakcie Komendę Miejską Policji.

W biuletynie na stronie 2 znajdują się dane wydawcy oraz informacja o prawie klienta do oddania biuletynu.