Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać kandydatury firm, które wspierały je w 2011 roku w kategorii:

– Współpraca firmy z organizacją pozarządową.

Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie oraz ich bezpośredni grantobiorcy, będący organizacjami pozarządowymi, mogą zgłaszać przedsiębiorstwa i fundacje przez nie utworzone w kategorii:
– Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy.

Przedsiębiorstwa i fundacje przez nie utworzone mogą również zgłosić się same w kategorii:
– Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy.

Pracownicy firm mogą nominować swoich pracodawców w kategorii wprowadzonej specjalnie z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu 2011:
– Program wolontariatu pracowniczego.

 Nominacje spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez niezależnych ekspertów, a najlepsze z nich trafią pod obrady Kapituły Konkursu. Dodatkowo, laureatów w kategorii "Współpraca firmy z organizacją pozarządową" oraz "Program Wolontariatu pracowniczego" wybierze publiczność w powszechnym głosowaniu internetowym, które odbędzie się w kwietniu 2012 roku. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców nastąpi na Gali Finałowej Konkursu w maju 2012 roku.
 Regulamin uczestnictwa w konkursie wraz z wnioskiem zgłoszeniowym dostępny jest na stronie internetowej:www.dobroczyncaroku.pl.

Źródło: www.dobroczyncaroku.pl.