Przedmiotem konkursu jest otrzymanie maksymalnie do 80 godzin coachingu dla organizacji oraz dofinansowanie zakupu specjalistycznych usług. W ramach coachingu organizacje mogą uzyskać między innymi:
– opracowanie diagnozy i strategii rozwoju,
– plan prowadzenia działalności nieodpłatnej i odpłatnej oraz promocji
– poszerzone doradztwo księgowe i prawne,
– pomoc w zakupie specjalistycznych usług dla 5 NGO w 2012 r.,
– użyczenie sprzętu komputerowego lub audiowizualnego dla 10 NGO w 2012 r.

Zadaniem coacha będzie także wskazywanie odpowiednich szkoleń, warsztatów i tematów doradztwa, które zwiększają kompetencje osób zaangażowanych w działania organizacji, zarówno dostępnych w ramach tego projektu jak i realizowanych przez inne podmioty w ramach wsparcia technicznego, w różnych programach z których mogą korzystać NGO.

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem konkursu oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.aktywneorganizacje.pl .

Formularz zgłoszeniowy