Wnioski do 31 stycznia 2012 roku można składać w kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój lub przesłać na adres Urzędu: Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Szczegółowe informacje znajdują się w n/w  dokumentach:
1. Uchwała Nr V.53.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2. Regulamin przyznawania stypendium sportowego – załącznik Nr 1 do w/w uchwały wraz z wnioskiem dla zawodnika.
3. Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień – załącznik nr 2 do w/w uchwały wraz z wnioskami dla zawodnika i trenera.