W konkursie można realizować projekty:
 
1. projekty mediowe:
audycje telewizyjne w „prime-time”
– audycje telewizyjne poza „prime-time”
– audycje radiowe
– publikacje prasowe
2. wydarzenia informacyjno-promocyjne:
– projekty networkingowe dla beneficjentów Funduszy Europejskich
– interaktywne i niestandardowe akcje promocyjne lub edukacyjne w miejscach realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich,
3.    projekty edukacyjne dla młodzieży:
– pakiet edukacyjny wspierający nauczycieli i szkoły zainteresowane poszerzeniem swojej oferty dydaktycznej o tematykę Funduszy Europejskich,
– gry edukacyjno-promocyjne (gry on-line, „alternate reality games”, itp.).

O dotację mogą ubiegać się wydawcy tytułów prasowych, publiczni oraz komercyjni nadawcy telewizyjni i radiowi, producenci nagrań telewizyjnych i radiowych, którzy swoim produktom zapewnią antenową emisję, producenci filmowi, którzy swoim produktom zapewnią projekcję w kinach na terenie całego kraju, partnerzy społeczni i gospodarczy
w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w tym: organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, organizacje związkowe, samorządy zawodowe.

Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 24.01.2012r

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 15 marca do 15 grudnia 2012 roku

Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną na adres konkurs@mrr.gov.pl
(odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl  w zakładce Działania promocyjne/Dotacje dla mediów i partnerów /konkurs dotacji).

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, formularz wniosku itp. Można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.funduszeeuropejskie.gov