Wystawa prac malarskich w galerii Miejskiego Ośrodka Kultury wykładowców Katedry Malarstwa Instytutu Sztuki UŚ w Cieszynie oraz absolwentów tej uczelni jest prezentacją działalności artystycznej artystów – nauczycieli akademickich oraz ich wychowanków. Wystawa ta wpisuje się w realizowany przez Katedrę Malarstwa od roku 2010 projekt badawczy pt.: „Postawy, konfrontacje, spotkania”, którego celem nadrzędnym jest dokumentacja różnorodnych działań w obrębie malarstwa.