W warsztatach mogą wziąć udział stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,  izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

Warsztat odbędzie się 24 stycznia w godz. od 12.00 – 14.30 w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wrzosowej 12 A.

Kontakt i zgłoszenia pod numerem telefonu 32 47 19 555.

Omówione zostaną wszystkie praktyczne aspekty przygotowania oferty do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Krok po kroku przeanalizujemy wniosek, podane będą praktyczne uwagi, co do sporządzania ofert. Wpłynie to na podniesienie jakości składanych ofert.  

Szczegóły dotyczące funduszu: http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,1158.html

Serdecznie zapraszamy.

Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Wrzosowa 12 A, 44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: jcop@um.jastrzebie.pl
http://www.jastrzebie.pl/isp.html
tel.: 32 471 95 55