Projekty będą oceniane w siedmiu kategoriach:
1.    rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa);
2.    zabytek;
3.    produkt promocyjny (np. wydawnictwo, portal, kampania promocyjna);
4.    obiekt turystyczny (np. hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe);
5.    turystyka aktywna (np. ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo turystyczne);
6.    turystyka transgraniczna i międzynarodowa;
7.    miejsce przyjazne dzieciom.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 lutego 2012 r.

Formularz zgłoszeniowy wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia maksymalnie 10 sztuk, filmy -o długości max. 5 minut, publikacje, prezentacje itp.)pocztą tradycyjną oraz elektroniczną na adres:
Biuro Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich" ul. Mickiewicza 3/10 60-833 Poznań e-mail: konkurs@smartlink.pl
Szczegółowe informacje, formularze zgłoszeniowe, regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.funduszeeuropejskie.gov.pl