Objazd będzie się odbywał ulicami: Łowicką, Arki Bożka i Al. Piłsudskiego.