Spotkanie dot. Elektronicznego Obiegu Dokumentów

Rejestracja uczestników odbywa się do 25 stycznia poprzez formularz na stronie:
http://www.madkom.pl/rejestracja-uczestnikow
lub telefonicznie pod nr 32 4785126, 32 4785127.

Celem projektu jest stworzenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w jednostkach organizacyjnych miasta oraz budowa Miejskiego Portalu e-Usług Publicznych.

Miejski Portal e-Usług Publicznych będzie umożliwiał interesantom załatwianie spraw w urzędzie i jednostkach podległych za pomocą sieci Internet. Elektroniczny Obieg Dokumentów w połączeniu z Miejskim Portalem e-Usług Publicznych stanowi kompletne rozwiązanie wpisujące się w ideę elektronicznej administracji publicznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby