Do tego czasu chcemy opracować optymalny system gospodarki odpadami.

Gmina Jastrzębie-Zdrój ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia.
Chcemy poznać Państwa opinie – w jaki sposób, Państwa zdaniem, winna być naliczana opłata?

Opłata za wywóz odpadów komunalnych powinna zależeć od:
1) liczby osób zamieszkujących nieruchomość
2) ilości zużytej wody
3) powierzchni lokalu mieszkalnego
4) nie mam zdania

Państwa opinia będzie dla nas cenną wskazówką.

Ankiety w wersji papierowej dostępne będą również na Sali Obsługi Interesantów – stanowisko nr 2.

Ankietę można także wypełnić na stronie głównej www.jastrzebie.pl 

Na wyniki ankiety czekamy do 19 lutego 2012 roku.