Bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

w związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Poddziałania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego WSL na lata 2007 – 2013.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 9 lutego br. w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, sala 129 budynek A (sala Posiedzeń Rady Miasta), w godzinach od 10.00 do 14.00.

Tematyka spotkania poświęcona będzie zasadom pozyskiwania wsparcia na inwestycje  z zakresu budowy, przebudowy i remontu bazy noclegowej oraz gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w ramach Poddziałania 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa RPO WSL na lata 2007-2013.

Omówione zostaną zasady dotyczące:
– pozyskiwania wsparcia,
– wypełniania wniosku o dofinansowanie,
– kwalifikowalności wydatków,
– kryteriów oceny projektów.

 
W celu wzięcia udziału w spotkaniu  należy  pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go na adres
zgloszenia@scp-slask.pl lub faxem pod numer tel. 032 743 91 61. Karta zgłoszeniowa oraz harmonogram spotkań dostępne są na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl. Zgłoszenia uczestników będą potwierdzane drogą mailową.


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Komórki ds. Informacji i Promocji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości: Adriana Witkowska-Konieczny, Jolanta Kubica  tel. (032) 743 91 65.
Mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie spotka się z Państwa szerokim zainteresowaniem.
*
Spotkanie jest jednym z cyklu tego typu przedsięwzięć prowadzonych we wszystkich Subregionach Województwa Śląskiego (Chorzów, Częstochowa, Bielsko – Biała, Jastrzębie Zdrój) Tematyka spotkań w Chorzowie, Bielsku Białej, Częstochowie i Jastrzębiu-Zdroju jest identyczna, prosimy o zaznaczenie na karcie zgłoszeniowej właściwej lokalizacji. Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką. Spotkania będą miały charakter nieodpłatny. 

Projekt sfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013