Ciąg dalszy sąsiedzkiej współpracy

Celem tego projektu jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński poprzez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców.

Decyzją Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšinské Slezsko projekt został rekomendowany do dofinansowania z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 oraz Budżetu Państwa.

Projekt jest kontynuacją poprzednich transgranicznych przedsięwzięć realizowanych wspólnie z czeskimi miastami partnerskimi Jastrzębia-Zdroju.  Zakłada organizację polsko-czeskiej gry plenerowej pn. „Tu warto się zatrzymać!” dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa. Celem tej gry, oprócz zachęcenia mieszkańców do aktywnego spędzenia wolnego czasu, jest wypromowanie tych najciekawszych miejsc w naszych miastach, do których warto wybrać się z rodziną bądź też zaprosić sąsiada np. zza Olzy. Kolejnym działaniem projektowym będzie wystawienie stoiska promocyjnego projektu podczas którego zorganizowany zostanie quiz wiedzy o miastach partnerskich pn. „Znam to miasto!” a także zaprezentowana zostanie wystawa fotografii dokumentującej realizację dotychczasowych wspólnych transgranicznych projektów. Ostatnim zaplanowanym do realizacji przedsięwzięciem w projekcie będzie organizacja polsko-czeskiej konferencji dotyczącej nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 połączonej z warsztatami i konsultacjami nt. tworzenia transgranicznych projektów.

Realizacja projektu rozpoczyna się w kwietniu a kończy w październiku br. Partnerami projektu są wyżej wspomniane miasta Karwina i Hawierzów z Republiki Czeskiej a także Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z Cieszyna.

         

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński