Jedną z wielu przyczyn ofiar śmiertelnych w zimie jest niewłaściwe przygotowanie do sezonu zimowego, jak również brak znajomości postępowania, w jaki sposób uchronić się przed zimnem.

Pamiętaj o właściwym ubiorze, nie przebywaj poza domem dłużej niż jest to konieczne. Jeśli musisz wyjść na zewnątrz, ubierz się w ciepłą odzież wielowarstwową i powiadom kogokolwiek o docelowym miejscu wyjścia (podróży) oraz przewidywanym czasie dotarcia na miejsce przeznaczenia. Zachowaj ostrożność poruszając się po zaśnieżonym i oblodzonym terenie, zwróć uwagę na zwisające sople, zwały śniegu na dachach budynków. Dogrzewając mieszkanie koniecznie należy pamiętać o użytkowaniu urządzeń grzewczych zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Przed snem lub wyjściem z domu urządzenia te należy bezwzględnie wyłączyć. Pamiętajmy o zapewnieniu drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie są najczęstszą przyczyną zatruć czadem, w tym przypadków śmierci.

Prosimy o zwracanie uwagi na bezdomnych i osoby nietrzeźwe przebywające na mrozie. Pozostawienie ich bez pomocy może zagrażać ich życiu. Prosimy o powiadomienie w takiej sytuacji straży miejskiej, policji lub przekazanie informacji do Ośrodka Pomocy Społecznej pod numer 32 4349 600.

Prosimy również rodziców i opiekunów o szczególny nadzór w zakresie bezwzględnego zakazu wykorzystywania zamarzniętych rzek, jezior, stawów i innych zbiorników wody jako ślizgawek.