Jak mówili prowadzący spotkanie – przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska S.A. – Inicjatywa Jessica jest atrakcyjną formą pożyczkową wspierającą przedsięwzięcia inwestycyjne o charakterze rewitalizacyjnym na obszarach miejskich. Wspiera projekty, które z uwagi na specyfikę projektów rewitalizacyjnych, czyli wysokie ryzyko oraz niską rentowność nie są atrakcyjne komercyjnie, ale przyczyniają się do rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców danego regionu. Spotkanie zakończyło się dyskusją nt. potencjalnych projektów z terenu miasta, możliwych do sfinansowania dzięki Jessice.