JKH pozyskał kolejną dotację z UE

W dniu 16.12.2011 roku Euroregionalny Komitet Sterujący Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko zatwierdził do realizacji projekt "Razem uprawiamy sport" – Innowacje i rozwój wzajemnej współpracy”. 

Czeskie kluby HC AZ Havířov 2010  i HC Orlovba oraz JKH GKS Jastrzębie otrzymały dofinansowanie na wspólne przedsięwzięcie. 

Celem projektu jest pogłębienie współpracy i  integracji środowiska hokeistów z obszaru euroregionu, usuwanie barier językowych oraz praktyczna wymiana wiedzy i doświadczeń na poziomie trenerów, sędziów i młodych hokeistów w ramach powstałego Regionalnego Centrum Edukacyjnego Hokeja Młodzieżowego. Projekt realizowany jest od stycznia do maja 2012r.

Działania przewidziane w projekcie to:

– spotkania edukacyjne trenerów i sędziów w Jastrzębiu Zdroju (luty 2012r.) i Orlova (marzec 2012r.),
– wspólne trzydniowe spotkania szkoleniowe na lodzie dla 80 dzieci (JKH, AZ i HC) w Havířove (marzec 2012r.),

– wspólne trzydniowe spotkania szkoleniowe na lodzie dla 80 dzieci (JKH, AZ i HC) w Jastrzębiu Zdroju (marzec 2012r.),

– wspólne trzydniowe spotkania szkoleniowe na lodzie dla 80 dzieci (JKH, AZ i HC) w Havířove (kwiecień 2012r.),

– wspólne trzydniowe spotkania szkoleniowe na lodzie dla 80 dzieci (JKH, AZ i HC) w Jastrzębiu Zdroju (kwiecień 2012r.).

Niniejszy projekt zakłada wiele innowacji. W przedsięwzięciu udział weźmie trzeci klub hokejowy – HC Orlová. Do projektu włączą się fachowcy od specjalnego treningu techniki łyżwiarskiej (szkoła skandynawska). Poza tym w treningach na „sucho” wprowadzone zostaną nowinki w zakresie treningu równowagi i koordynacji.  Nowatorskim działaniem w projekcie będzie zapoznanie i opanowanie podstaw udzielania pierwszej pomocy przez uczestników projektu.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013  i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.