Aktywne sąsiedztwo

W trakcie spotkania szczegółowo przeanalizowano poszczególne zadania projektu, doprecyzowano daty jego działań oraz podzielono role pomiędzy partnerów.

Projekt zakłada organizację polsko-czeskiej gry plenerowej pn. „Tu warto się zatrzymać!” dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa. Celem tej gry, oprócz zachęcenia mieszkańców do aktywnego spędzenia wolnego czasu, jest wypromowanie tych najciekawszych miejsc w naszych miastach, do których warto wybrać się z rodziną bądź też zaprosić sąsiada np. zza Olzy. Kolejnym działaniem projektowym będzie wystawienie stoiska promocyjnego projektu, podczas którego zorganizowany zostanie quiz wiedzy o miastach partnerskich pn. „Znam to miasto!”, a także zaprezentowana zostanie wystawa fotografii dokumentującej realizację dotychczasowych wspólnych transgranicznych projektów. Ostatnim zaplanowanym do realizacji przedsięwzięciem w projekcie będzie organizacja polsko-czeskiej konferencji dotyczącej nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 połączonej z warsztatami i konsultacjami nt. tworzenia transgranicznych projektów. Realizacja projektu rozpocznie się w kwietniu, a zakończy w październiku br.

         

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński