10 Lutego 2012

poświęcone było spotkanie informacyjne, które odbyło się w czwartek ,9 lutego w jastrzębskim Urzędzie Miasta.

O tym, jakie kryteria należy spełnić, by móc aplikować o środki unijne z Poddziałania 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, mówili przedstawiciele Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z Chorzowa.

Jak przygotować wniosek aplikacyjny? Jakie wydatki można sfinansować w ramach Poddziałania 3.1.1? Jakie kryteria mają wpływ na ocenę projektów? To tylko niektóre z zagadnień omawianych na spotkaniu. Ponad pięćdziesięciu przedsiębiorców w nim uczestniczących miało możliwość indywidualnych konsultacji w kwestiach dotyczących przygotowywanych przez siebie projektów.

Zorganizowane przez jastrzębski Urząd spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców tradycyjnie już poprzedza ogłoszony konkurs, którego termin upływa 7 marca br.