Wystarczy wypełnić standardowy formularz rocznego zeznania podatkowego (PIT) za 2011 w  tym pozycję "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)" wpisując:

numer Krajowego Rejestru Sądowego,

kwotę – 1%  podatku dochodowego należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Formularz zeznań rocznych,  zawiera rubrykę zatytułowaną „Informacje uzupełniające”. W rubryce tej można wskazać konkretny cel, na jaki ma zostać przeznaczony 1% podatku. Resztą zajmie się fiskus, który przekaże 1% podatku dla wskazanej organizacji.

Wykaz jastrzębskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za 2011 rok

Numer KRS

Nazwa organizacji

0000051209

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

0000012970

Hospicjum Domowe im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC przy Parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju

0000001575

Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie

0000003483

Jastrzębska Urologia

0000003024

Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu-Zdroju

0000190280

Olimpiady Specjalne Polska z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające” dla Sekcji Terenowej „Wigor”  w Jastrzębiu-Zdroju

0000225587

Polski Czerwony Krzyż z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające” dla Zarządu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju

0000012847

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające” dla Koła w Jastrzębiu-Zdroju

0000148945

„Pomocna Dłoń”

0000400376

Stowarzyszenie Biegów Górskich

0000003272

Stowarzyszenie Dializowanych Nephros z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

0000114401

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Szkółka Piłkarska „MOSIR” Jastrzębie

0000239293

Stowarzyszenie „Pokolenie Jana Pawła II”

0000291970

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy”

0000003038

Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej

0000002790

Towarzystwo „Sprawni Inaczej”

0000273051

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające” dla Hufca  w Jastrzębiu-Zdroju