Zadanie to „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w 2012 roku”.

 Dotację przyznano zarządzeniem prezydenta miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 15 lutego 2012 roku.