Termin realizacji zadania potrwa od 16 kwietnia do 30 listopada 2012 roku.

Wysokość środków publicznych na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia wynosi 29 460,00 zł.