Jak przekazać 1 % podatku? To bardzo proste!

Wystarczy wypełnić standardowy formularz rocznego zeznania podatkowego (PIT) za 2011 w  tym pozycję "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)" wpisując:

numer Krajowego Rejestru Sądowego,

kwotę – 1%  podatku dochodowego należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Formularz zeznań rocznych,  zawiera rubrykę zatytułowaną „Informacje uzupełniające”. W rubryce tej można wskazać konkretny cel, na jaki ma zostać przeznaczony 1% podatku. Resztą zajmie się fiskus, który przekaże 1% podatku dla wskazanej organizacji.

Wykaz jastrzębskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za 2011 rok

Numer KRS Nazwa organizacji
0000051209 Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju
0000012970 Hospicjum Domowe im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC przy Parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju
0000001575 Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie
0000003483 Jastrzębska Urologia
0000003024 Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu-Zdroju
0000190280 Olimpiady Specjalne Polska z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające” dla Sekcji Terenowej „Wigor”  w Jastrzębiu-Zdroju
0000225587 Polski Czerwony Krzyż z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające” dla Zarządu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju
0000012847 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające” dla Koła w Jastrzębiu-Zdroju
0000148945 „Pomocna Dłoń”
0000400376 Stowarzyszenie Biegów Górskich
0000003272 Stowarzyszenie Dializowanych Nephros z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
0000114401 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Szkółka Piłkarska „MOSIR” Jastrzębie
0000239293 Stowarzyszenie „Pokolenie Jana Pawła II”
0000291970 Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy”
0000003038 Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej
0000002790 Towarzystwo „Sprawni Inaczej”
0000273051 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające” dla Hufca  w Jastrzębiu-Zdroju

 –