Warto odwiedzić wybraną szkołę podstawową i zapoznać się z nowymi, dużymi możliwościami i propozycjami naszych szkół, które są przygotowane na przyjęcie najmłodszych dzieci i są w stanie zapewnić im właściwe warunki opieki, wychowania i edukacji. Udział przyszłych uczniów w zajęciach szkolnych, zapoznanie się z nowym środowiskiem, poznanie przyszłych nauczycieli i wychowawców pozwoli łatwiej zaaklimatyzować się dzieciom do nowych warunków, w których już od września będą funkcjonowały.

Harmonogram zajęć otwartych w szkołach podstawowych
1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 20 marca, w godz. 8.00 – 10.25 oraz zajęcia popołudniowe od godz.16.00 – 17.35;
2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 – 27 lutego, godz. 16.00;
3. Szkoła Podstawowa nr 6 – 23 lutego, w godz. 16.00 – 17.00;
4. Szkoła Podstawowa nr 9 – 27 lutego, w godz.16.30 – 18.00;
5. Szkoła Podstawowa nr 15 – 22 marca, o godz.16.00;
6. Szkoła Podstawowa nr 21 – 7 marca dla dzieci sześcioletnich oraz 14 marca o godz. 16.30 dla dzieci sześcioletnich i siedmioletnich.

W pozostałych szkołach informacje można uzyskiwać na bieżąco.

Decyzja rodziców o rozpoczęciu nauki szkolnej przez dziecko sześcioletnie już w roku szkolnym 2012/2013 ułatwi osiąganie sukcesów szkolnych i pozwoli rozwijać zainteresowania i umiejętności. Podjęcie tak istotnej decyzji już dziś będzie miało ogromne znaczenie dla dzieci w perspektywie kolejnych etapów nauki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

Rodzice, którzy chcieliby się upewnić czy ich dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną mogą skorzystać z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która może dokonać oceny w tym zakresie.